Gira del peix gat: algú es fa passar per Nev Schulman

Catfish Twist Someone Is Posing

Nev Schulman està més que familiaritzat amb els fraus que suplanten a altres persones de l’espai digital, que podrien oblidar